Issue 1

Investigating the role of osteoprotegerin gene polymorphic variants in osteoporosis

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Bulat I. Yalaev, Anton V. Tyurin, Regina I. Mirgalieva, Elza K. Khusnutdinova, Rita I. Khusainova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0101
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0101
PDF File: 

DNA vaccines and recombinant allergens with reduced allergenic activity treat allergies

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Stanislava Yu. Petrova, Svetlana V. Khlgatian, Elena V. Svirshchevskaya, Anna V. Vasilyeva, Valentina M. Berzhets
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0102
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0102
PDF File: 

Can conventional clinical chemistry tests help doctors in the monitoring of oncology patients?

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Valery G. Zaitsev, Anastasia A. Zheltova, Svetlana A. Martynova, Elena V. Tibirkova
Article type: 
CID: 
e0103
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0103
PDF File: 

COVID-19 and recurrent respiratory infections in children of Kazakhstan

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Adil Zhamankulov, Rafail Rozenson, Marina Morenko, Kseniya Shnayder, Ulzhan Akhmetova, Alina Tyo
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0104
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0104
PDF File: 

Specificities of small airways dysfunction development in patients with mild asthma

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Elena E. Mineeva, Marina V. Antonyuk, Alla V. Yurenko, Tatyana A. Gvozdenko, Oksana Yu. Kytikova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0105
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0105
PDF File: 

Association of signal transducer and activator of transcription 4 gene (restriction site7582694) single nucleotide polymorphism with systemic lupus erythematosus

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Hamdan Hamid, Nadeem Afzal, Muhammad Kashif, Muhammad Adil Bashir, Shah Jahan
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0107
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0107
PDF File: 

Ulcerative colitis: nutritional habits as the disease risk factor

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Galiya R. Bikbavova, Maria A. Livzan, Denis V. Turchaninov, Valery I. Sovalkin, Vadim A. Akhmedov
Article type: 
CID: 
e0108
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0108
PDF File: 

The role of probiotics in combination therapy of depressive disorders

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Sevilla R. Arifdjanova, Zera Z. Abrurakhmanova, Ekaterina S. Bizulya, Lesya N. Gumenyuk, Leya E. Sorokina, Oksana Y. Gerbali
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0109
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0109
PDF File: 

Adoption of a non-invasive prenatal test (NIPT) in prenatal screening in Moscow: first results

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anton S. Olenev, Elena E. Baranova, Olesya V. Sagaydak, Alexandra M. Galaktionova, Ekaterina S. Kuznetsova, Madina T. Kaplanova, Maxim S. Belenikin, Ekaterina N. Songolova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0110
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0110
PDF File: 

Significance of intestinal microbiota in implementing metabolic effects of bariatric surgery

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Marina A. Berkovskaya, Yulia P. Sych, Olesya Yu. Gurova, Valentin V. Fadeev
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0112
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0112
PDF File: 

Risk factors for major low anterior resection syndrome: meta-analysis and systematic literature review

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Evgeny A. Khomyakov, Islam O. Nafedzov, Oksana Y. Fomenko, Mikhail V. Alekseyev, Sergey A. Frolov, Stanislav V. Tchernyshov, Evgeny G. Rybakov
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0113
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0113
PDF File: 

Effectiveness of various endodontic systems in treating teeth with C-shaped root canals

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Irina V. Firsova, Natalia N. Trigolos, Nikolay N. Yaroshenko, Eduard S. Temkin, Maria V. Kabytova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0114
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0114
PDF File: 

Gender-related specificities of photoplethysmogram spectral assessment dynamics in healthy subjects during the passive tilt test

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Margarita А. Simonyan, Ekaterina I. Borovkova, Yurii М. Ishbulatov, Viktoriia V. Skazkina, Anatoly S. Karavaev, Vladimir A. Shvartz, Anton R. Kiselev
Article type: 
CID: 
e0115
DOI: 
10.15275/rusomj.2021.0115
PDF File: 

Best proxy market Buy 100 Proxies on Fineproxy site kqwa2.